Poděkování všem spoluobčanům
Vážení voliči, naši spoluobčané,


Naši kandidátku tvoří lidé ve věku 22 až 70 let. Máme různá povolání i rozdílná vzdělání. Všichni máme nějaké koníčky, mnozí z nás patří mezi nejaktivnější členy místních spolků či sdružení, ať jsou to fotbalisté, hasiči, chovatelé, zahrádkáři, myslivci, sportovci… Většina z nás v naší obci vyrostla a má k tomuto místu hluboký vztah. Každý z nás pro naši obec něco vykonal, nebo se věnuje činnosti, která spojuje lidi dohromady. Znáte nás všechny do jednoho. Jádrem kandidátky je současné vedení obce, včetně stávajících předsedů v místních částech Cvrčovice, Divoky, Nětčice, Těšánky a Lebedov. Starosti občanů řešíme v kanceláři i na ulici. Umíme hledat kompromisy a máme lidský přístup. Ve svých rozhodnutích respektujeme přání všech lidí, ne linii tradičních stran či soukromých subjektů. Pracujeme pro blaho obce, ne ve prospěch firem. Pokud s námi chcete plnit svoje představy o veřejném dění v obci ku prospěchu všech, budeme rádi, když nám dáte svůj hlas.

Kontakt

Ing. Martin Drkula

+420 724 083 273
+420 573 365 927

starosta.zdounky@knet.cz

Ing. Jana Raczová

+420 573 365 928
+420 724 190 788

mistostarosta.zdounky@knet.cz