Kandidáti - volte č. 1

Ing. Martin Drkula

Ing. Martin Drkula

V komunální politice se pohybuji a aktivně pracuji v různých funkcích páté volební období, z toho tři poslední období pracuji ve funkci starosty obce a předsedy Dobrovolného svazku obcí Koryčanska – Zdounecka. Se sdružením Nezávislých kandidátů obce Zdounky bych chtěl i nadále pokračovat v před dvanácti lety započaté práci ve prospěch obce Zdounky i našeho mikroregionu jako celku. Máme před sebou řadu úkolů, které chceme a musíme naplnit, neboť jsou i mimo jiné dány zákonem a přispějí k dalšímu rozvoji obce.

Ing. Zdeněk Čevela

Ing. Zdeněk Čevela

V komunální politice pracuji druhé volební období jako radní obce. Vykonávám funkci předsedy TJ Zdounky. Chtěl bych se i nadále podílet na zlepšování kultury, života a prostředí občanů ve všech našich obcích. Podpora spolků a kultury je samozřejmostí.

Rostislav Pospíšil

Rostislav Pospíšil

Pro obec Zdounky bych chtěl pracovat tak, aby přibylo spokojených občanů. Chci se zasloužit o to, aby hospodaření obce bylo co nejekonomičtější a služby občanům na co nejvyšší úrovni. Mojí prioritou je rekonstrukce dalších obecních prostor, podpora místních spolků a sdružení, dětí a mládeže v jejich aktivitách. Aktivně se zapojuji do sportovního a kulturního dění v obci a jsem předseda OV v Nětčicích.

Vojtěch Ludík

Vojtěch Ludík

V komunální politice pracuji třetí volební období jako předseda OV Těšánky. Rád bych se i nadále podílel na rozvoji a zlepšování života v našich obcích.

Jiří Šauer

Jiří Šauer

Jsem aktivním členem SDH Zdounky. V následujícím volebním období bych rád přispěl svými zkušenostmi k rozvoji a rozkvětu našich obcí v oblasti investiční výstavby, bydlení, kulturních a společenských aktivit.

Nikola Kolesárová

Nikola Kolesárová

V komunální politice jsem se dosud neangažovala. Ráda bych se jako zakladatelka Fitness klubu Zdounky podílela na sportovních a společenských aktivitách.

Pavel Lehkoživ

Pavel Lehkoživ

V komunální politice jsem jedno volební období jako zastupitel obce. Jsem členem SDH Zdounky, proto je mojí prioritou ochrana obyvatelstva. Chci se aktivně podílet na rozvoji našich obcí.

Ing. Jiří Zbořil

Ing. Jiří Zbořil

V komunální politice jsem dosud nepracoval. Jsem aktivním členem mysliveckého spolku Jaro Zdounky, kde dlouhá léta působím jako místopředseda, jsem rovněž místostarosta honebního společenství, které sdružuje vlastníky pozemků v katastru obce Zdounky. Zároveň aktivně včelařím. Mám rád spokojené lidi a chtěl bych se podílet na dalším rozvoji naší obce.

Ing. Jana Raczová

Ing. Jana Raczová

V komunální politice jsem začínala jako radní obce, dvě volební období vykonávám funkci místostarosty. Aktivně se účastním spolkového života v obci jako finanční hospodář Mysliveckého spolu Jaro Zdounky a starosta honebního společenství, které sdružuje všechny vlastníky pozemku v katastru naší obce. Baví mě práce s lidmi a jejich názory mě zajímají. V rámci Spolku pro občanské záležitosti navštěvuji naše seniory, působím i ve funkci přísedícího u okresního soudu v Kroměříži. Mou prioritou je bezpečnost občanů, životní prostředí a odpadové hospodářství naší obce.

Zdenko Matula

Zdenko Matula

Od roku 2002 jsem předsedou Osadního výboru ve Cvrčovicích, aktivní člen SDH Cvrčovice. V komunální politice jsem tři volební období členem zastupitelstva obce a poslední dvě období také jako předseda finančního výboru. Chtěl bych se aktivně podílet na rozvoji našich obcí a pokračovat v prosazování obnov našich veřejných budov a historických památek a obnovy zeleně na obecních pozemcích a sadech.

Vladimír Andrýsek

Vladimír Andrýsek

Jedno volební období působím jako předseda OV v Divokách. Chtěl bych mít šanci ovlivnit a prosadit základní rozhodnutí v dění našeho okolí. Rád bych viděl realizaci takových projektů, jako je nová bytová výstavba, různorodé sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé a neposledně také zlepšující se životní úroveň lidí na vesnicích.

Marek Sýkora

Marek Sýkora

V komunální politice pracuji jedno volební období. Jsem členem SDH Zdounky, kde zastávám funkci starosty sboru. Podpora ostatních spolků je pro mě samozřejmostí. Chci se aktivně podílet na dalším rozvoji a zkvalitnění života v našich obcích. Udržení vybudovaných standardů v obci beru jako prioritu.

Petra Horáková

Petra Horáková

Ráda bych se podílela na rozvoji kultury a společenského dění v naší obci. Především podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Bc. Klára Čečatková

Bc. Klára Čečatková

Ve svém povolání denně řeším sociální problematiku nemocných lidí. Propaguji dostupnou zdravotní a sociální péči všem potřebným – hlavně dětem, invalidům a seniorům. Chtěla bych přispět k rozšíření komunitní péče v systému sociálně-zdravotní politiky v našem regionu. Všichni občané mají stejné právo na důstojné zacházení, ochranu a podporu zdraví. Jsem zastáncem funkční rodiny a tradičních hodnot společnosti.

Anna Čevelová

Anna Čevelová

V komunální politice jsem dosud nepracovala, jsem členkou Českého svazu chovatelů Zdounky a českého zahrádkářského svazu rovněž ve Zdounkách. Dále pak členkou zdouneckého divadelnického ochotnického spolku. Ráda bych se podílela na kulturním a společenském životě v našich obcích.