Celkem se od otevření Domu kultury 2012-2018 konalo neuvěřitelných 543 kulturních akcí!


Za tuto dobu měli účastníci těchto akcí vidět nepřeberné množství divadelních představení ať už ochotnických souborů nebo těch profesionálních. Zavítalo v k nám spousta známých herců a osobností, které známe třeba z televizních obrazovek.

Podařilo se nám opět navázat na tradici kina ve Zdounkách. Celkem bylo odpromítáno 56 filmů jak pro děti tak pro dospělé.

Z největších akcí můžeme jmenovat např.:

ZPÁTKY DO POHÁDKY

Výstava pohádkových kostýmů z archivu České televize - jednalo se o 2 měsíční projekt, který navštívilo 1723 návštěvníků ze Zdounek a okolí, z toho se uskutečnilo 42 besed pro žáky ZŠ a MŠ (1123 dětí).

NEJVĚTŠÍ PERNÍKOVÝ BETLÉM v ČR

Za spolupráce občanů Zdounek a okolních obcí se nám podařilo upéct největší perníkový betlém v republice. Akce se velmi zdařila, o čemž vypovídá nejen návštěvnost 1006 lidí, ale i to, že kromě novin, internetu a ústní lidové slovesnosti, se úspěch Zdounek dostal i do televize (TV Barrandov a České televize). Obě reportáže jsou na internetových stránkách těchto televizních stanic snadno dostupné.
Každou neděli pak byla možnost prohlédnout si perníkový Betlém na kulturním domě a využila jí opravdu početná skupina lidí z blízkého i širokého okolí. Na vánoční svátky jsme potom Betlém demontovali a za pomoci zaměstnanců obce převezli do chrámu Nejsvětější trojice ve Zdounkách, kde byl instalován hned před hlavní oltář a mohli si ho prohlédnout další lidé.
Do podvědomí občanů nejen místních se dostaly i vánoční koncerty. Ty byly vždy vyprodány do posledního místečka. Zavítaly k nám osobnosti jako paní Hana Zagorová s Petrem Rezkem, paní Petra Janů a v neposlední řadě taky pan Janek Ledecký.

Uskutečnilo se také velké množství besed, výstav, tvořivých dílen, a kroužků. V příštím roce - 2019, se můžou maminky a děti nově těšit na příměstské tábory.

Spousta skvělých akcí proběhla také ve spolupráci s Mateřskou, Základní a Základní uměleckou školou ve Zdounkách. Dále pak se spolky a organizacemi působícími ve Zdounkách a místních částech. Dále pak s dechovou hudbou Zdounečanka, se kterou jsme vítali i pana prezidenta.

Všem patří velký dík, za pomoc, organizaci a spolupráci.

Kultura v obci Zdounky
Kultura v obci Zdounky
Kultura v obci Zdounky