Péče o obecní zeleň

Vysadili jsme během čtyř let téměř tisíc ovocných stromů, kterými jsme nahradili přestárlé obecní ovocné sady – Obec v Divokách, Kopec ve Cvrčovicích, sad v MŠ ve Zdounkách, sad nad hřbitovem ve Zdounkách, sad za Zdravotním střediskem, dodali jsem několik desítek ovocných stromů k výsadbě podél obecních cest v okolí Nětčic. Spolupracujeme s ovocnými školkami ve Střílkách a v Litenčicích. Máme snahu sadit původní odrůdy ovocných stromů, ne vždy jsou však k dispozici.

Další čiností, které se úspěšně věnujeme je výsadba alejových stromů v intravilánu obcí. Tak jsme za končící volební období vysadili několik stovek těchto velkých krasavců – ul. Farská, Zákostelí, ul. Zborovská, nám. Zdounky a ul. Nádražní. V Těšánkách máme krásnou alej myrobalánů. Ty se zároveň jeví jako nejméně problémové, na rozdíl od ul. Nádražní – červený javor, který přes veškerou snahu a zalévání usychá. V Zákostelí a na náměstí ve Zdounkách se nám krásně podařilo propojit výsadbu alejových stromů se záhonovou výsadbou.

Samostatným bodem je park na náměstí. Jeho založení v roce 2017 se účastnil každý, kdo měl zájem, ať občané či spolky. Myslím, že jsme si to společně hezky užili. Blíže je o parku psáno v Informačním zpravodaji Zdounky ročník 15 číslo 2, který najdete na www.zdounky.cz.

V plánu máme pokračování těchto alejových výsadeb v ul. Zborovská a Zákostelí, dále vybudování zelených klidových zón ve Cvrčovicích a Nětčicích. Nadále bychom chtěli pokračovat v obnově starých ovocných sadů v okolí Cvrčovic a Divok. Velkou výzvou bude pro nás zeleň v lokalitě Cvrčovská ve Zdounkách, kde plánujeme výstavbu rodinných domů.