Podpora spolků v letech 2015 - 2018

Jedná se pouze o neinvestiční příspěvky. Např. našich pět sborů SDH je dále každoročně financováno z rozpočtu obce částkou v průměru 1,5 mil. Kč, která zahrnuje provoz hasičáren, nákupy všech hadic, materiálu, PHM... Neinvestiční příspěvky jsou určeny na výchovně preventivní činnost MŠ, ZŠ, letní tábory mladých hasičů a jiné.

Spolek 2015 2016 2017 2018 CELKEM
SP ZUŠ Zdounky - Sdružení přátel ZUŠ Zdounky 85.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 235.000,-
DO Zdounečanka - Dechový orchestr Zdounečanka 150.000,- 150.000,- 700.000,- 208.000,- 1.208.000,-
TJ Zdounky 150.000,- 150.000,- 150.000,- 180.000,- 630.000,-
ČSCH Zdounky 30.000,- 40.000,- 40.000,- 40.000,- 150.000,-
MS Jaro, Lípa, Dubina - Myslivecké spolky 75.000,- 75.000,- 75.000,- 95.000,- 320.000,-
ČZS Zdounky 15.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 45.000,-
ČSOP Divoky 60.000,- 59.000,- 58.700,- 57.400,- 235.100,-
Farnost Zdounky 1.200.000,- 500.000,- 300.000,- 640.000,- 2.640.000,-
Včelaři 20.000,- 9.000,- 20.000,- 20.000,- 69.000,-
SDH Zdounky 25.000,- 45.000,- 30.000,- 30.000,- 130.000,-
ČSOP Buchlovice 1.000,- 1.000,- 2.000,- --- 4.000,-
SDH Divoky 5.000,- --- 26.500,- 25.000,- 56.500,-
SDH Nětčice --- 10.000,- 40.000,- --- 50.000,-
SP ZŠ Zdounky - Sdružení přátel ZŠ Zdounky --- --- 15.000,- 25.000,- 40.000,-