Vítejte

MĚSTEČKO ZDOUNKY

Sdružení nezávislých kandidátů
Poděkování

Vážení voliči,

vážení spoluobčané,

Před čtyřmi roky jste nám vyslovili důvěru a my jsme se snažili dostát svému slovu a v maximální možné míře splnit to, co jsme vám slíbili. Přichází čas předložit vám účet a znovu vás požádat o důvěru. Kandidátka našeho Sdružení nezávislých je i tentokrát pečlivě složena ze širokého spektra co se týká věku, povolání i vzdělání. Všichni máme nějaké koníčky, mnozí patří mezi nejaktivnější členy místních spolků. Většina z nás tu vyrostla a má k tomuto místu hluboký vztah. Jádrem našeho sdružení je současné vedení obce, včetně stávajících předsedů v místních částech Cvrčovice, Divoky, Nětčice, Těšánky a Lebedov.

Znáte nás všechny. Vaše starosti řešíme v kanceláři i na ulici. Umíme hledat kompromisy a máme lidský přístup. Jsme zkušení lidé, co znají problematiku chodu obce a dokážeme obstát i v krizových situacích. Do svých rozhodnutí umíme implementovat požadavky dnešní, moderní a náročné doby. Respektujeme přání našich spoluobčanů, ne linii politických stran či soukromé subjekty. Naší snahou je vaše spokojenost a prosperita obce. Pokud s námi chcete plnit svoje představy o veřejném dění v naší obci, budeme rádi, když nám dáte svůj hlas.

SRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - volte č. 4 - děkujeme za váš hlas!