Městečko Zdounky

Co jsme dokázali


 • Od roku 2016 patříme mezi 6 nejlépe hospodařících obcí (2-5 tisíc obyvatel) ve Zlínském kraji
 • Připravili jsme ve Zdounkách 4,5 ha pozemků pro výstavbu 33 rodinných domů
 • Schválili jsme nový Územní plán – umožní další rozvoj našich obcí po všech stránkách
 • Realizovali jsme silniční průtahy – Zdounky, Nětčice a Těšánky včetně kanalizací, Cvrčovice a zbývající část Divok jsou rozpracovány projekčně
 • Zrekonstruovali jsme místní komunikace – Zdounky, Těšánky, Nětčice, pokračování ve výměně starých chodníků
 • Kompletně jsme zmodernizovali veřejné osvětlení ve všech obcích
 • Rozšířili jsme kapacitu i počet sběrných hnízd, všichni, kdo si zažádali, obdrželi zdarma kompostéry
 • S pomocí občanů a spolků jsme založili ve Zdounkách park, obnovili veřejnou zeleň, založili řadu květinových záhonů, podél chodníků vysadili nové aleje stromů, kompletně obnovili všechny obecní ovocné sady
 • Zbudovali jsme moderní a bezpečná dětská hřiště ve Zdounkách i ve všech místních částech
 • Provedli jsme téměř kompletní rekonstrukci všech opěrných zdí na místním hřbitově, rozšířili kolumbárium
 • Byli jsme nadstandardně vstřícní a ochotní ke každoročním potřebám všech našich spolků, ke kulturnímu i společenskému využití všech

Městečko Zdounky

Co chceme - Infrastruktura a občanská vybavenost


 • Realizovat výstavbu RD na připravených pozemcích, včetně zeleně, a to za podmínek, které budou pro stavebníky motivující a výhodné
 • Odkanalizovat Cvrčovice a Nětčice, kanalizaci Těšánky a Divoky řešit ve spolupráci s VAK Kroměříž. Zkapacitnit kanalizaci v ul. Tyršova ve Zdounkách
 • Zajistit finanční prostředky na protipovodňová opatření ve spolupráci s Povodím Moravy s.p.
 • Dál pokračovat ve výkupu starých nemovitostí – po demolici připravit na bytovou výstavbu nebo parkovací místa, či veřejnou zeleň
 • Rekonstrukce komunikace v Lebedově
 • Dokončit obnovu opěrných zdí na hřbitově, včetně zázemí a WC
 • Vybudovat nová parkovací místa v lokalitě Zákostelí a ul. Farská ve Zdounkách
 • Dokončit obnovu vnitřních prostor nejvýznamnější kulturní památky v obci – kostel Nejsvětější Trojice

Městečko Zdounky

Co chceme - školy, kultura a sport


 • Udržet vysoký standard spolupráce se ZŠ i MŠ – nové pomůcky, technologie, pro teenagery vybudovat místo pro outdoorové aktivity
 • Podpořit místní fotbal – tribunu na hřišti TJ zmodernizovat do podoby tzv. „Chytré tribuny“
 • Zavedli jsme a chceme pokračovat v cenově výhodných zájezdech (termální lázně, výlety pro děti, stolní kalendáře zdarma pro každou rodinu)
 • Nadále štědře podporovat spolky a sdružení, kulturní sportovní i společenský život v obcích

Městečko Zdounky

Co chceme - životní prostředí


 • Uspokojit další žadatele o kompostéry, nově nabídnout zdarma i štěpkovače zahradního odpadu. Ve sběrném dvoře zřídit službu „re-use“ – bezplatná nabídka nepotřebných věcí k dalšímu využití
 • Další výsadba okrasné i ovocné zeleně, klidové zóny v Nětčicích a Cvrčovicích u kulturních domů
 • Jsme ve finále výkupu pozemků v lokalitě Drážov – chceme dle možností provést její revitalizaci, připraveno máme několik variant
 • S firmou DEPOZ s.r.o., která provozuje skládku komunálního odpadu „Kuchyňky“ u Nětčic, navážeme takovou spolupráci, abychom i po uzavření skládky komunálního odpadu mohli ekonomicky spolupracovat na dalších projektech tak, aby i nadále obec měla z její činnosti výhody pro své občany